Taniec flamenco to jedna z najbardziej ?ywio?owych i oryginalnych form ruchu. Mo?e by? sam w sobie widowiskowym spektaklem, ale tak?e opraw? ró?nych imprez okoliczno?ciowych. Zapraszamy do wspó?pracy: teatry, kluby, domy kultury, organizatorów wszelkich imprez kulturalnych oraz firmy i agencje artystyczne.
ul. Braniborska 2/10 Wroc?aw tel. 0 500 035 072 centrumflamenco@wp.pl
foto : Micha? Bulak
© 2005 Pole Struktur Wizualnych